Generelle betingelser

Tilbud og accept af tilbud

En aftale om køb af en pakkerejse mellem kunden (dig) og rejsebureauet er indgået og bindende for begge parter, når du accepterer tilbuddet.

Du accepterer tilbuddet, når du foretager betaling.

Travel Collective fremsender et skriftligt tilbud til dig.

Du accepterer tilbuddet skriftligt eller mundtligt inden fristen, som er angivet i tilbuddet. 

Såfremt du ikke accepterer tilbuddet inden denne frist, er Travel Collective ikke længere bundet af tilbuddet.

Du accepterer rejsebureauets tilbud telefonisk. Rejsebureauet oplyser – inden du accepterer – om relevante vilkår for aftalen, samt hvor du kan finde disse almindelige betingelser. 

 

Depositum og restbetaling

Ved bestillingen af rejsen indbetales et depositum.

Visse typer af rejser kan have andre betalingsbetingelser, hvilket vil blive oplyst før tilmelding.

Restbeløbet skal være indbetalt senest 60 dage før afrejse. Med mindre andet er aftalt. 

Først ved indbetaling af depositum er aftalen gældende for begge parter.

En del flybilletter eller andre ydelser skal betales kort tid efter reservationen er foretaget, hvilket vil blive oplyst der.

 

Rejsedokumenter

Travel Collective fremsender efter aftalens indgåelse et rejsebevis, en ordrebekræftelse, en faktura og/eller en rejseplan. 

Cirka tre uger inden rejsen påbegyndes, fremsendes billetter, vouchers og eventuelle andre dokumenter til brug på rejsen. 

Der kan aftales andre tidspunkter for fremsendelse af rejsedokumenter.

Fremsendelse af rejsedokumenter samt anden korrespondance mellem dig og Travel Collective – herunder ændringer i pakkerejsen – foregår på den af dig oplyste adresse. Du er desuden forpligtet til at opgive de kontaktoplysninger, der er nødvendige for, at Travel Collective kan kontakte dig både før og under rejsen.

Du har pligt til ved modtagelse at gennemgå de fremsendte rejsedokumenter og straks reagere over for Travel Collective, såfremt oplysningerne ikke er i overensstemmelse med det aftalte.

 

Afbestilling

Ved afbestilling af din rejse mere end 60 dage før afrejse, mister du det indbetalte depositum. Med mindre andet er aftalt.

Afbestiller du mindre end 60 dage før afrejse, mister du hele det indbetalte beløb. Med mindre andet er aftalt.

I tilfælde hvor depositum udgør hele flybillettens pris, og denne billet ikke kan refunderes, gælder ovennævnte annulleringsbetingelser for resten af rejsens pris.

Visse typer af rejser og rejseydelser kan være behæftet med strengere annulleringsregler, som vil blive oplyst, før rejsen bekræftes.

 

Afbestilling i forbindelse med sygdom

Vi anbefaler, at du køber en afbestillingsforsikring, som dækker de omkostninger, der måtte opstå ved annullering, som følge af akut opstået sygdom. Priser og nærmere regler for forsikringen kan fås ved henvendelse til Travel Collective.

 

Ændringer

Med mindre andet er aftalt opkræves et ændringsgebyr på kr. 1000,- pr. person. Dette forudsætter, at ændringen foretages mere end 30 dage før afrejse. En del flybilletter og andre ydelser kan ikke ændres efter reservation, hvilket vil blive oplyst inden aftalen indgås.

 

Prisstigninger

Travel Collective kan ændre prisen på en pakkerejse, såfremt dette sker mere end 20 dage før afrejsen, og kun hvis stigningen skyldes ændringer i brændstofpriser, flyskatter og valutakurser. Disse regler følger loven om pakkerejser.

 

Rejseforsikring

Travel Collective anbefaler, at du altid har en gyldig rejseforsikring, som blandt andet dækker sygdom.

Travel Collective samarbejder med Gouda Rejseforsikring.

 

Pas og visum

Det er dit ansvar at sørge for, at Travel Collective er blevet oplyst alle navne, som de fremgår af passet. Hvis der er forkerte eller mangelfulde navne oplyst ved reservationen, vil det oftest ikke være muligt at ændre disse.

I visse tilfælde må reservationen annulleres og en ny foretages, hvorfor den oprindelige pris ikke kan garanteres. Forkerte navne kan også give problemer ved check in i lufthavnen.

Det er dit ansvar at sørge for, at passet er gyldigt mindst 6 måneder efter hjemrejsen, ligesom det er dit ansvar at sørge for de nødvendige visa til de lande, som besøges på rejsen.

 

Vaccinationer

Travel Collective anbefaler, at du kontakter Statens Seruminstitut eller egen læge.

 

Travel Collectives ansvar

Travel Collective optræder som agent for hoteller og andre leverandører.

Travel Collectives ansvar er begrænset til det erstatningsansvar, vores leverandører har i henhold til gældende konventioner.

 

Salg af flybilletter uden hotel eller andet landarrangement

Travel Collective optræder som agent for luftfartsselskabet og er derfor alene formidler af flybilletten.

Travel Collective sælger ikke flybilletter i eget navn og modtager således alene din betaling for de købte flybilletter på vegne af luftfartsselskabet. Luftfartsselskabet er din aftalepart, og det er derfor luftfartsselskabet, som er ansvarlig for transportaftalens korrekte gennemførelse.

Luftfartselskabets generelle betingelser regulerer aftaleforholdet mellem dig og luftfartsselskabet.

Du kan finde de til enhver tid gældende betingelser på luftfartsselskabets hjemmeside.

Da Travel Collective alene er formidler af transportydelsen, er Travel Collective som følge heraf ikke ansvarlig for luftfartsselskabets konkurs samt for forsinkelser, aflysninger, anden misligholdelse eller manglende opfyldelse af transportaftalen indgået mellem dig og luftfartsselskabet.

Ovenstående vilkår accepterer du i forbindelse med din accept af disse almindelige betingelser.

 

Overdragelse af flybilletten/rejsen

Som udgangspunkt er det ikke muligt at overdrage flybilletten/rejsen.

Hvis du ønsker at overdrage flybilletten/rejsen, skal du kontakte Travel Collective, som herefter retter henvendelse til luftfartsselskabet og øvrige leverandører.

 

Reklamationer

Skal anmeldes til Travel Collective så hurtigt som muligt, så Travel Collective har mulighed for at afhjælpe problemet.

Er du utilfreds med rejsen kan der klages til Pakkerejseankenævnet.

 

Rettidigt fremmøde

Hvis du ikke benytter sig af flybilletterne i den korrekte rækkefølge, vil luftfartsselskabet annullere de resterende flystrækninger. Det er derfor ikke muligt kun at anvende visse strækninger af en flyrejse.

For eksempel kan du ikke kun benytte dig af hjemrejsen.

Du skal have afsluttet check in i overensstemmelse med de i rejsedokumenterne oplyste tidspunkter og steder for seneste check in både på ud- og hjemrejsen.

Du er ansvarlig for at gøre opmærksom på dig selv i check in-køen, hvis du kan forudse, at du ikke kan nå at have afsluttet check in inden for de oplyste tidspunkter.

Du skal holde sig underrettet om hjemrejsetidspunkter ved i god tid inden hjemrejse at orientere dig om, hvorvidt der måtte være blevet foretaget eller annonceret ændringer af det hjemrejsetidspunkt, der er anført i rejsedokumenterne.

Du er forpligtet til senest 24 timer før afrejse at undersøge på luftfartsselskabets hjemmeside, om der er foretaget ændringer i afrejsetidspunkter.

Du skal løbende holde sig opdateret om afgangssteder og – tider for de inkluderede flystrækninger.

Det kan for eksempel ske ved straks efter ankomst til en lufthavn at holde øje med oversigtsskærme og kontakte lufthavnspersonalet ved tvivl om, hvilke terminaler eller gates flyet afgår fra.

Terminal- og gateændringer sker ofte, og er uden for Travel Collectives kontrol.

Modtager Travel Collective information om ændringer foretaget af luftfartsselskabet, vil du blive oplyst herom hurtigst muligt på din anførte e-mailadresse.

Du forpligter dig til – i forbindelse med købet – at oplyse en gyldig e-mailadresse og accepterer samtidigt at modtage ændringer på denne, samt løbende holde dig opdateret på ændringer.

 

Jura

Eventuelle søgsmål mod Travel Collective skal afgøres ved Sø- og Handelsretten i København.